15 december 2021 - Kommunfullmäktige

Ärende 2, 4, 5, 6 och 21 utgår