15 september 2021 - Kommunfullmäktige

Ledamöter deltar digitalt. Ärende 2 ,4 och 5 utgår.