22 januari 2020 - Kommunfullmäktige

Ärende 2, 3, 5, 6 och 12 utgår