- Inledning Musikskolan spelar - Maja Nyrén och Elna Helgesson - Sören Bernhardsson, lärare
Upprop - Val av protokollsjusterare
1. "Vetlanda och demokratin - 100 år" - Mikaela Steinbach, historiker, arkeolog
4. Avsägelser
7. Information från kommunstyrelsen Henrik Tvarnö, kommunstyrelsens ordförande
8. Avsiktsförklaring avfallssamarbete - Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) - Ola Rosander, VD Njudung Energi AB
9. Redovisning av medborgarundersökning 2019 - Maria Gromer, utvecklingsstrateg
10. Handlingsprogram för skydd och säkerhet 2020-2023 - Jonas Petri, Förbundsdirektör och räddningschef, Höglandets räddningstjänstförbund
11. Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3, 2019 - vård och omsorgsnämnden

22 januari 2020 - Kommunfullmäktige

Ärende 2, 3, 5, 6 och 12 utgår

Kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018