17 mars 2021 - Kommunfullmäktige

Digitalt möte

Inga videoklipp hittades

20 oktober 2021 - Kommunfullmäktige
Ärende 4. Interpellationer, 5. Frågor, 6. Information från revisionen utgår
15 september 2021 - Kommunfullmäktige
Ledamöter deltar digitalt. Ärende 2 ,4 och 5 utgår.
27 januari 2021 - Kommunfullmäktige
Ärende 2,4 och 5 utgår. Från Missionskyrkan i Vetlanda.