Inledning - Musikskolan spelar
- Upprop - Val av justerare
1. Meddelanden
3. Avsägelser
6. Fördjupad översiktsplan för Vetlanda tätort - Martin Karlsson, Planarkitekt - Alida Ottosson, GIS-ingenjör
7. Aktualitetsförklaring av Vetlanda kommuns översiktsplan (2010)
8. Redovisning av Kommunens Kvalitet i Korthet (KKIK) och Synpunkt Vetlanda 2019 - Maria Gromer, Utvecklingsstrateg
9. Fastighetsförsäljning - Rösaberg 12:1, fd Sjunnens förskola
10. Revidering av funktionsprogram för förskolan i Vetlanda kommun
11. Omorganisation av verksamheten vid skolenheten Navet fr.o.m. 2020-08-01
12. Information om preliminärt bokslut - Andreas Eliasson, ekonomichef
13. Valärenden

19 februari 2020 - Kommunfullmäktige

Ärende 2, 4 och 5 utgår

Kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018